Yemene Gidecek Olanların Dikkatine - Yemen Güvenlik Duyurusu

Yemen'de Bulunan Türkler, Yemene Gidecek Olan Türkler, Yemen'de Akrabası Olanlar, lütfen dikkat.

Yemen’de güvenlik durumundaki olumsuz gelişmeler nedeniyle 27 Ağustos günü Bakanlığımız tarafından yapılan duyuruda vatandaşlarımızın Yemen’e seyahatlerini iptal etmeleri, bunun yanında Yemen’de bulunanların da ülkeden ayrılmaları tavsiye edilmişti.

30 Eylül 2014
Yemen’de kamu düzeni ve güvenlik durumundaki istikrarsızlık ile asayişle ilgili olaylar devam etmekte olup, bunların artması ihtimali mevcuttur. Bu çerçevede, halen Yemen’de bulunan vatandaşlarımızdan mücbir sebebi olmayanların bu ülkeden ayrılmaları ve zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemeleri kuvvetle önerilmektedir. Yemen’den ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın THY dahil halen devam eden tarifeli uçuşlarla ülkeden çıkışları mümkündür.

Yemen’de bulunan vatandaşlarımızın, aşağıda irtibat bilgileri kayıtlı Sana Büyükelçiliğimiz ile Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür:

T.C. Sana Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi
Adres: P.O. Box. 18371, Behind Hadda Hotel Sana'a, Yemen
Tel: +967 1 432 890 (6 hat)
E-posta: embassy.sanaa@mfa.gov.tr
Konsolosluk Çağrı Merkezi. Tel: +90 312 292 29 29

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 30 Eylül 2014
.

Türk Büyükelçiliği Sektererlik Sınavı - İsrail'de Büyükelçilikte Çalışmak İsteyenler

Türkiye'nin İsrail (Tel Aviv) Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla bir adet personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3.    En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4.    Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5.    Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6.    Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7.    Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8.    Çok iyi derecede İbranice ve Türkçe bilmek,
9.    Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.


Washington Türk Büyükelçiliği - Amerika'daki Türkiye Büyükelçiliği


BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1.      Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2.  Özgeçmiş (CV),
3.  Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
4.  Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,
5.  Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi, (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”)
6.  Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet
     fotokopisi,
7.  Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


SINAV
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 20.11.2014, Perşembe günü saat 10:00’da T.C. Tel Aviv Büyükelçiliğinde yapılacaktır.

Avrupa'da Emeklilik Yaşı - Avrupa Ülkelerinde İnsanlar Kaç Yaşında Emekli Oluyor

Sınav konuları:
Türkçe’den İbranice’ye çeviri (1 saat)
İbranice’den  Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 04.12.2014 Perşembe günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayar yazım sınavı


BAŞVURU TARİHİ
Başvurular en geç 05.11.2014 günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimize (Hayarkon St. 202 Tel Aviv 63405 adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 10.00 – 12.00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.


SINAV YERİ
Yazılı Sınav:  T.C Tel Aviv Büyükelçiliği, Hayarkon St. 202, Tel Aviv 63405
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C.Tel Aviv Büyükelçiliği, Hayarkon St. 202, Tel Aviv 63405

Tel      : 03-524 11 01, 1201, 1301
Fax     : 035241190
E-mail:embassy.telaviv@mfa.gov.tr
Araplar Hakkında Merak Ettiklerinizi Buradan Arayın

Arap Ülkelerinde Mimari

Arap Ülkeleri ve Araplar Hakkında Herşeyi Buradan Arayabilirsiniz

BİL BAKALIM BURASI NERESİ?

BİL BAKALIM BURASI NERESİ?