1973-1981 Yılları arasında Şehit Edilen Türk Diplomatların Listesi

Görevdeyken kaybedilen Türk Büyükelçiler, konsoloslar, ateşeler ve diğer diplomatların isimleri, görev yerleri ve ölum tarihleri.

1981
Reşat MORALI
04.03.1981, Çalışma Ataşesi - Paris
Tecelli ARI
04.03.1981, Din Görevlisi - Paris
M.Savaş YERGÜZ
09.06.1981, Sözleşmeli Sek. - Cenevre
Cemal ÖZEN 
24.09.1981, Güvenlik Ataşesi - Paris

1980
Galip ÖZMEN
31.07.1980, İdari Ataşe - Atina
Şarık ARIYAK,
17.12.1980, Başkonsolos - Sydney
Arapulkeleri.com
Engin SEVER
17.12.1980, Güvenlik Ataşesi - Sydney

1979
Yılmaz ÇOLPAN
22.12.1979, Turizm Müşaviri - Paris

1978
Beşir BALCIOĞLU
02.06.1978, Em.Büyükelçi - Madrid

1977
Taha CARIM
09.06.1977, Büyükelçi - Vatican City

1976
Oktar CİRİT
16.02.1976, Başkatip - Beyrut

1975
Daniş TUNALIGİL 
22.10.1975, Büyükelçi - Viyana
İsmail EREZ
24.10.1975, Büyükelçi - Paris
Aaraulkeleri.com
Talip YENER
24.10.1975, Şoför - Paris

1973
Mehmet BAYDAR
27.01.1973, Başkonsolos - Santa Barbara, ABD
Bahadır Demir
27.01.1973, Konsolos - Santa Barbara,ABD

Arap Ülkelerinde Mimari

BİL BAKALIM BURASI NERESİ?

BİL BAKALIM BURASI NERESİ?