Lübnan Dini - Lübnan'da Din - Lübnanlıların Dini - Lübnan Hangi Dinden

Lübnan'da Hangi Dinler Var, Lübnanlılar hangi dine ibadet eder. Lübnan'da dinlerin dağılımı

Lübnan dini açıdan oldukça zengin ve çeşitlik sahibi bir ulkedir. Ulkede iki ana dinin mensupları halkın çogunlugunu oluşturur. Bunlar Müslümanlar ve Hristiyanlardır.
1932 yılından beri toplumun hassasiyeti goz onüne alınarak resmi istatistikler ve dini sayımlar yapılmadı. Fakat genel olarak hemen hemen herkesin üzerinde anlaştıgı bilgilere göre müslümanların sayısı hristiyanlardna biraz fazladır. Az da olsa önemli bir Durzi nüfus da (%5) yaşamını sürdürmektedir. arapulkeleri.com

Şabaklar Kimdir - Şabaklar Nerde Yaşar

Şiilerle Sünnilerin oranları birbirbirine çok yakındır.
Hristiyanların ise couğunluğu Mauriniler ve Yuna  Ortadoxlarından meydana gelmektedir.

Müslüman %60  ( Sii 30, Sunnu 25, Aleviler-Sufiler digerleri 5)
Hristiyanlar %39

Arap Ülkelerinde Mimari

BİL BAKALIM BURASI NERESİ?

BİL BAKALIM BURASI NERESİ?