Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı - Erzurum Arap Dili - Atatürk Üniversitesi Arapça

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Atatürk Üni Arap Dili Hakkında Bilgiler

Bu bölüm, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1968`de Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adı ile kurulmuş ve Lisans düzeyindeki öğretimine 1974-1975 öğretim yılında başlamıştır. 1983 yılında Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adını alarak Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve FarsDili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olmak üzere iki Anabilim Dalına ayrılarak iki ayrı program uygulamaya ve ayrı diploma vermeye başlamıştır.

Bölümün eğitim ve öğretimdeki amacı, lisans ve lisansüstü düzeyde bilimsel düşünceye ve araştırma yeteneğine sahip eleman yetiştirmek, Arapça ve Farsça ile birlikte, bu dillerin edebiyatlarını öğretmektir. Ayrıca Arap ve Fars kültürünün, klasik ve modern devreleri ile ilgili araştırmalar yapmak, bu dillerdeki kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri derleyip inceleyerek yayınlamaktır.

Buna ek olarak, öncelikle bulunduğu şehrin insanlarına kültürel olarak hizmet etmek; kütüphanelerdeki Arapça, Farsça ve Osmanlıca eserleri günümüz insanına cevap verecek şekilde tercüme etmek ve yeniden düzenlemek; bünyesinde bulunduğu Atatürk Üniversitesi`nin çağdaş normlarda bilimsel gelişimine ve uluslararası düzeyde saygınlığına katkıda bulunmak bölümün amaçları arasındadır.

Arap Dili ve Edebiyatı ile FarsDili ve Edebiyatı Anabilim Dalları`ndan mezun olabilmek için, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nde öngörüldüğü biçimde dört yıl (sekiz yarıyıl) içersinde 150 kredilik ders alınması gerekmektedir.

Bölümden mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı okullarda öğretmen olarak görev aldıkları gibi, Ortadoğu ülkeleri ile gelişen temaslar sayesinde özel sektörde çalışma imkânına sahip olmakta, değişik ülkelerdeki büyükelçilikler, konsolosluklar, gümrükler, kütüphaneler, arşivler başta olmak üzere diğer resmi kurumlarda tercümanlık, uzmanlık vb. dallarda görev alabilmekte, Arapça ve Farsça yazma eserlerin bulunduğu zengin kütüphanelerimizde çalışma imkânları elde etmekte ve tabii olarak üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Doğu Dilleri Bölümü 14 Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi; Arap Dili`nde: 176 lisans, 3 yüksek lisans, 9 doktora; Fars Dili`nde ise: 163 lisans, 7 yüksek lisans, 5 doktora olmak üzere toplam 363 öğrencisiyle yeni müfredat programı ve teknolojik imkânlarıyla öğretimini sürdürmektedir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Dubai Nerede - Dubai Nerde - Dubai Haritada Yeri

Kuveyt Nerede - Kuveyt Dünyanın Neresinde

Bunlara Da Bak

Dubai Nerede - Dubai Nerde - Dubai Haritada Yeri

Katar Nerede - Katar Nerde - Katar Neresi - Katar'ın Dünya Haritasındaki Yeri

Yemen Nerede - Yemen Nerde - Yemen'in Dünya Haritasındaki Yeri Neresi

Kuveyt Nerede - Kuveyt Dünyanın Neresinde

Dubai İş İlanları - Dubai'de İş Bul - Dubai İşçi Arayanlar - Dubai Eleman Arayanlar - Dubai'de İş Bulmak İçin Siteler