Ürdün Mahkemeleri Hakkında Bilgiler - Ürdün Yargı Sistemi Hakkında Bilgiler

Ürdün'deki mahkeme çeşitleri. Ürdün yargısının çalışma şekli nasıldır.

1952 Anayasası “yargıçların yasa dışında herhangi bir makama bağlı olmadıklarını” belirterek yargının bağımsızlığını güvence altına almıştır.
Ürdün’de yargı erki üç farklı mahkeme tarafından yerine getirilir. Sivil mahkemelerin, ülkedeki her vatandaş üzerinde ve dini ve özel mahkemelerin görev alanına girmeyen her konuda yargılama yetkisi bulunmaktadır. Arapulkeleri.Com. Dini mahkemeler, müslümanlar için şeriat mahkemeleri ve diğer gayrimüslim cemaat mahkemeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Dini mahkemelerin görev alanı evlilik, boşanma, miras gibi ahvali şahsiye konularını kapsamaktadır.


Özel mahkemeler ise sivil mahkemelerin yargı yetkisinin dışına çıkartılan belli bazı konularla ilgilenmek üzere kurulmuştur. Askeri Konseyler, Güvenlik Mahkemesi, Gümrük Mahkemeleri, Aşiret Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri gibi. Arapulkeleri.com

Arap Ülkelerinde Mimari

BİL BAKALIM BURASI NERESİ?

BİL BAKALIM BURASI NERESİ?