İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı - Bölüm hakkında bilgiler - İÜ Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeleri

İÜ Arap Dili-Edebiyatı Anabilim Dalı

Arapça, uzun süren ortak bir kültür ve medeniyet çevresinde, sıkı ilişkilerimiz bulunan Arap dünyasının dilidir. İslam medeniyeti çerçevesinde ilim ve sanat dili olarak Türk sanatçılarını da etkilemiştir. Arapça kaynaklarda Türk kültürüne dair bilgiler vardır.
Eskiden beri programlarda yer alan Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı dersleri, 1938 yılında bir kürsü içinde verilmeye başlanmış, daha sonra 1963 yılından itibaren iki ayrı kürsü halinde faaliyet göstererek bugünkü şeklini kazanmıştır.

Bu Anabilim Dalından mezun olanlar, Orta-Doğu ülkeleri ile gelişen temaslar sayesinde, özel sektörde artan iş imkanlarına sahip olmakta, Arapça yazma eserlerin bulunduğu zengin kütüphanelerimizde çalışma imkanları elde etmekte ve pek tabi olarak üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde akademik kariyere intisap edebilmektedirler.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin YAZICI

Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları
Prof. Dr. A. Yaşar Koçak
Doç. Dr. Mehmet Yavuz
Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Tüccar
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kızılcık
Araş. Gör. Ömer İshakoğlu
Araş. Gör. İbrahim Şaban

Diger Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümlerini görmek için Tıklayın

Doç. Dr. Mehmet YAVUZ
01. 05. 1955 tarihinde Ödemiş İlçesine bağlı Elmabağ köyünde doğdu. 1981-82 öğretim yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Flolojisi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu.
1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bolumu Arap Dili-Edebiyatı Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Başlangıçtan Fatih Devri Sonuna Kadar Arap Grameri (Sarf-Nahiv)’ne Dair Eser Yazan Osmanlı Türk Âlimleri” adlı tezimle yüksek lisansıNı, 1996 yılında da “İbn Cinnî Hayatı ve Arap Gramerindeki Yeri” adlı tezimle de doktora çalışmasını tamamladı. Kasım 2002 döneminde doçent unvanı aldı.

Yrd. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR
11.06.1949 yılında doğdu (Tokat-Yeşilyurt-Buğet). 1970 yılında memuriyete başladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisini, Türk Dili ve Edebiyatıyla Felsefe Bölümlerinden de sertifikalar alarak bitirdi (1977). 1980'de Edebiyat Fakültesi'nde göreve başladı. 1978-1987 yılları arasında "el-Ferra-Hayatı, Eserleri..." konulu teziyle doktor oldu.

Arş. Gör. Ömer İSHAKOĞLU
1979 yılında Urfa'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul-Büyükçekmece'deki okullarda tamamladıktan sonra 1997 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda lisans eğitimine başlayarak 2001 yılında mezun oldu. "Türklerin XV-XVI. Asırlarda Arapça Belâgata Yaptığı Katkılar" adlı yüksek lisans tezini 2004 yılında tamamladı.

Araş. Gör. İbrahim ŞABAN
1980 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra 1999 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda lisans eğitimine başladı. 2003 yılında mezun oldu.

Bölüm adres ve telefonları:
Adres
: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ordu Caddesi, 34459 Laleli-İstanbul
Tel: 0 212 455 57 00 dahili 15946 / 15949 / 15951 / 15979 / 15980

Web Sayfası: Arp. D. ve Edb. Anabilim Dalı

Bölüm ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile ilgili görüşlerinizi paylaşmak isterseniz aşagıdaki "Yorum Gönder" i tıklayın.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tunus nerede - Tunus Haritada Yeri - Tunus neresi - Tunus Nerde

Dubai Nerede - Dubai Nerde - Dubai Haritada Yeri

Bunlara Da Bak

Dubai Nerede - Dubai Nerde - Dubai Haritada Yeri

Katar Nerede - Katar Nerde - Katar Neresi - Katar'ın Dünya Haritasındaki Yeri

Yemen Nerede - Yemen Nerde - Yemen'in Dünya Haritasındaki Yeri Neresi

Kuveyt Nerede - Kuveyt Dünyanın Neresinde

Dubai İş İlanları - Dubai'de İş Bul - Dubai İşçi Arayanlar - Dubai Eleman Arayanlar - Dubai'de İş Bulmak İçin Siteler