Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı - Bu bölüm hakkında bilgiler - AÜ Arap Dili ve Edebiyatı dersler ve Öğretim Elemanları

AÜ Arap Dili ve E. Anabilim Dalı

Atatürk' ün direktifleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda 14 Haziran 1935'te çıkar ılan 2795 sayılı Kanunla kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kurulusu sırasında Arapça, dil ve edebiyatıyla "Canlı Diller" arasında bağımsız bir birim olarak yer almıştır.

Anabilim Dal ındaki 4 yıllık lisans ö ğr etimi programı Cahiliyye döneminden günümüze kadar olan dönemdeki şiir ve nesir örneklerini ele almaktadır. Arapça kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta ve öğrenciye konuşma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Çeşitli konularda modern ve klasik Arapça metinlerin çevirisi yapılmakta, öğrenciye Arapça terimler ve deyimler tanıtılmaktadır. Öğrencilerimiz Anabilim Dalımız derslerine ek olarak fakültemizin çeşitli bölümlerinden özellikle de diğer belli başlı doğu dilleri, sosyal bilimler, bilgisayar kullanımı, dilbilim alanlarında seçmeli dersler alabilmektedirler.

Anabilim Dalımız öğrencilerimizi yaratıcı ve özgür düşünme konusunda cesaretlendirmekte teorik, disiplinler arası ve karşılaştırmalı yaklaşımlar sunmaktadır.

Mezun olan öğrenciler, kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde, ilgili ülkelerin büyükelçiliklerinde ve Arap dili ile ilgili olarak çeşitli bakanlıklarda görev alabildikleri gibi, üniversitelerde bilimsel çalışmaya da yönelebilmektedirler.
Ayrıca orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Bedrettin AYTAÇ

Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Rahmi Er
Prof. Dr. M. Faruk Toprak
Öğr.Gör. Kemal Tuzcu
Araş. Gör. Derya Adalar

Bölüm adres ve telefonları:
Adres
: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye/ ANKARA
Tel: (0) 312 310 32 80 - 1086
Web Sayfası: Arp. D. ve Edb. Anabilim Dalı

Diger Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümlerini görmek için Tıklayın

Bölüm ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile ilgili görüşlerinizi paylaşmak isterseniz aşagıdaki "Yorum Gönder" i tıklayın.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tunus nerede - Tunus Haritada Yeri - Tunus neresi - Tunus Nerde

Dubai Nerede - Dubai Nerde - Dubai Haritada Yeri

Bunlara Da Bak

Dubai Nerede - Dubai Nerde - Dubai Haritada Yeri

Katar Nerede - Katar Nerde - Katar Neresi - Katar'ın Dünya Haritasındaki Yeri

Yemen Nerede - Yemen Nerde - Yemen'in Dünya Haritasındaki Yeri Neresi

Kuveyt Nerede - Kuveyt Dünyanın Neresinde

Dubai İş İlanları - Dubai'de İş Bul - Dubai İşçi Arayanlar - Dubai Eleman Arayanlar - Dubai'de İş Bulmak İçin Siteler